Spacer
Wellicht dat deze vraag of vragen ook voor anderen van toepassing zijn. Dan wordt de vraag en het antwoord in deze rubriek opgenomen.

Vragen die nog aan de orde komen voor beantwoording in deze rubriek zijn:

Ik ben zwanger, mag ik nu gemasseerd worden.
Help massage ook bij psychische pijn (Stress)
Helpt massage als geen baat bij fysiotherapeutische behandeling
Wat is het verschil tussen Masseur en Fysiotherapeut.
Het ontstaan van klachten
De intentie van de behandeling
Geeft Wellness Asian Beauty ook erotische massages
Hoe gaat een massage in zijn werk
Wat mag ik van een massage verwachten
De kwaliteit van uw masseur is het testen waard.
Spacer
 

Het verschil tussen massage en massage


Er zijn vele soorten van massage. In Azië is het gewoon onderdeel van het dagelijks leven. Als je spieren vermoeid zijn of pijnlijk aanvoelen dan is men elkaar behulpzaam om dit te verhelpen. Je groeit er gewoon mee op als de normaalste zaak van de wereld.

Er zijn mensen die er hun werk van hebben gemaakt om massage als vak uit te voeren. In Indonesië wordt massage "Pitjit" genoemd en de toekang Pitjit (vakman massage - masseur) is gewoon een persoon die langs de deur komt om massage te geven. Vaak zijn dit ook blinde mensen want zij kunnen dit perfect als vak uitoefenen, en hun gevoel is juist vaak geweldig.

Jammer is alleen dat massage ook gebruikt wordt als dekmantel voor minder bonafide bezigheden, evenals hier. Men heeft hierdoor veelal een verkeerd beeld van wat eigenlijk al of niet behoort tot massage.

Dat er in Azië ook nog een keer minder schroom is voor elkaars naakte lichaam versterkt enkel dit verkeerde beeld en dat is jammer want het verhoogd enkel de drempel om naar een masseur toe te gaan die zeer waarschijnlijk in staat is de klachten te verhelpen.

In Azië wordt massage uitgevoerd met gevoel en vaak heeft men het van jongs af aan geleerd. Je masseerde als kind opa al als hij vermoeid van het werk thuis kwam. Dat je dat deed door over heen te lopen en pas later je handen er bij ging gebruiken zou hier waarschijnlijk worden vertaald naar een vorm van kinderarbeid. Maar vergeet niet dat je op die manier van jongs af aan in de praktijk leert wat massage is en hoe het allemaal werkt. Dat is heel wat anders dan het uit een boekje leren.

Zo maar massage toepassen kan zelfs gevaarlijk zijn. Het bewijs hiervan is terug te vinden in Pencak silat (een Indonesische gevecht kunst) waarbij men de tegenstander kan uitschakelen met een simpele handbeweging, zonder überhaupt veel kracht te gebruiken (een kind kan het). Het bewijs wordt hier in Europa geleverd door de mensen die in het ziekenhuis terecht komen nadat (vaak prive) massage verkeerd is toegepast en er stuwingen zijn ontstaan (bloed de verkeerde kant opgestuurd)..

Niet iedereen is zo maar masseur. In Azië leer je van jongs af aan wat masseren is en toch maakt je dat nog maar niet direct een goede masseur. Want eigenschap nummer 1 is het hebben van een goed gevoel. Weten hoeveel kracht of dat je moet uitoefenen of juist niet. Een mooi voorbeeld daarvan is de Europeaan die in Azië gemasseerd wordt en vervolgens een week naweeën heeft. Simpel de masseurs daar zijn gewent aan de lokale mensen en "voelen" niet dat de Europese spier niet aan massage gewent is.

Omgekeerd wordt je hier in Europa vaak eerder gekitteld dan gemasseerd. De kracht die wordt uitgeoefend heeft totaal geen effect, hooguit op je portemonnee. Die laatste wordt dan ook nog eens getergd door de entourage. Een mooie omgeving maakt het vaak duurder, maar heeft totaal niets met de kwaliteit van de massage te maken.

Eveneens geldt dit voor Fysiotherapeuten (de goede niet te na gesproken) die massage gebruiken als onderdeel van hun vak. Uiteindelijk geldt ook voor hen dat het hebben van "het gevoel" onontbeerlijk is voor het behalen van resultaten. Hetgeen helaas bewezen wordt door mensen die uiteindelijk pas verbetering constateren na het bezoek aan mijn praktijk en niet als gevolg van een eerder (herhaald) bezoek aan de fysiotherapeut.

Raar eigenlijk, dat het alleen maar regeltjes zijn die bepalen of dat een behandeling door de verzekering wordt vergoed en niet de resultaten. Daardoor kan een arts je enkel doorverwijzen naar een fysiotherapeut i.p.v. een echte (in hart en nieren) masseur.
CadDraft de 'stille kracht' achter uw tekenwerk
 

Pijn daags na de massage

Het kan zijn dat daags na de behandeling de gemasseerde plekken gevoelig of iets pijnlijk zijn. Dit is zeker geen reden tot bezorgdheid. De mate van intentie en de mate van soepelheid van de spieren zijn hierin een belangrijke factor. Getrainde spieren (sporter) kunnen een veel intensievere massage ondergaan, zonder ook maar enige vorm van gevoeligheid te vertonen. Ongetrainde spieren zullen veel eerder gevoelig reageren, maar indien vaker gemasseerd, zal ook hierin verbetering ontstaan. Massage maakt de spieren "los", dat betekend dat het spierweefsel meer flexibel gaat worden en dus meer als getrainde spieren gaan reageren.

Massage is een kwestie van gevoel. Gevoel van twee kanten.
De masseuse dient de intentie af te stemmen op de persoon die gemasseerd wordt. Omgekeerd dient deze persoon aan te geven of dat de massage al dan niet te intens is.
De eerste keer dat de client door de masseuse gemasseerd wordt gaat het maar al te makkelijk fout met deze wisselwerking. Vaak ook omdat de client met klachten komt, bijvoorbeeld een pijnlijke schouder die is ontstaan, vaak door onvoldoende of verkeerde belasting. Dit vraagt dan om een intensievere massage om de klachten te verhelpen, terwijl de spieren nog niet "los" genoeg zijn om de intensiviteit van de massage (nodig om de klacht te verhelpen) te ondergaan. Gevolg pijnlijke of gevoelige spieren. Toch zal dit met een dag of wat weg trekken en de eventuele klachten verminderd of weg zijn.

Was de behandeling gebaseerd op pijnlijke plekken, dan verdient het doorgaans aanbeveling om op korte termijn opvolging te geven aan de behandeling, totdat de klachten weg zijn.
Zie ook "Het ontstaan van klachten" en "De intentie van de behandeling"

 

Pijn na de behandeling blijft

Het kan zijn dat daags na de behandeling de gemasseerde plekken gevoelig of iets pijnlijk zijn. Dit is zeker geen reden tot bezorgdheid.

Echter als de pijn langer aanblijft, dan kan dat twee redenen hebben.

Je hebt jezelf groot gehouden en een veel te intensieve massage ondergaan, dan geschikt voor je was. En zelfs dan zal doorgaans  na een paar dagen de pijn verminderen. Dit is iets wat u al te makkelijk in Azië kan overkomen. Lekker in de zon op het strand even relaxen met een lekkere massage maar je weet niet hoe je moet zeggen dat er te veel kracht uitgeoefend wordt. Nou dat is een lekkere tegenvaller, want wat heerlijk had kunnen zijn zorgt er nu voor dat je een week haast niet kan lopen.

Het andere geval, dat de pijn onverminderd door gaat en misschien zelfs nog verergerd, dat is toch echt een reden om je arts met een bezoek te vereren.

Natuurlijk is de plaats van de pijn heel erg bepalend voor de oorzaak. De hoeveelheid aanwezige spiermassa is hierin mede bepalend. Maar er zijn nu eenmaal van die plekken die ook door andere aandoeningen pijnlijk kunnen aanvoelen terwijl de oorzaak elder ligt (uitstralende pijn).

Doorgaans zal bij zulke twijfelgevallen een kwalitatief goede masseur u er al op voorhand op wijzen. Erger nog, van de massage afzien en u eerst de arts laten bezoeken. Het kan ook zijn dat de masseur de behandeling staakt, omdat tijdens de behandeling (het gevoel) wordt geconstateerd dat er meer aan de hand is dan dat met een massage kan worden verholpen.

Een paar voorbeelden waarbij het gewenst is medische hulp te zoeken in de vorm van een bezoek aan de huisarts:

Pijn in de schouder houd aan. Dit komt het meest voor bij mannen en als het onverminderd aanhoud dan kan dit duidelijk wijzen op hart problemen vaak ook dan ook in combinatie met andere verschijnselen. Juist de relatief kleine gebreken uiten zich vaak als pijn uitstraling in de schouder. Een kwalitatief goede masseur zal doorgaans hierop inspelen, maar is geen helderziende. Dit zeker als er geen duidelijk aanwijsbare oorzaak is als een verrekking.

Een spier of pees scheuring hoeft niet altijd per direct opgemerkt te worden.
Een kwalitatief goede masseur
zal bij de minste twijfel de behandeling weigeren of staken en doorverwijzen naar een arts. Maar ook hier geldt een duidelijk aanwijsbare oorzaak of juist het gebrek hieraan.

Simpel gezegd: Het loont altijd om naar je lichaam te 'luisteren'
 

Spierpijn of spanningen voor of na operatie


Een massage kan op meerdere manieren behulpzaam zijn bij het genezing proces na het ondergaan van een operatie.

Natuurlijk is het soort operatie en/of de ziekte in belangrijke mate bepalend voor de mogelijkheden die geboden kunnen worden.
Globaal kan gezet worden dat er twee mogelijkheden zijn al of niet in combinatie toegepast.

Spierpijn na een operatie

Bij sommige operaties kan het vereist zijn dat de patient in een nogal ongebruikelijk houding komt te liggen. Omdat de patient onder narcose is en dus niet in staat om op dit ongemak te reageren, kan dit resulteren in een dagen of wekenlange pijn. Veelal zijn dit spierpijnen die zijn ontstaan door een overmatig oprekken van de spier. Deze spierpijn komt veelvuldig voor bij b.v. open hart operaties.
Dit soort spierpijnen is goed behandelbaar middels massage, de geboden fysiotherapie behorende bij de operatie heeft doorgaans een ander karakter en is niet gericht op het verhelpen van deze spierpijn.

Spanning voor of na een operatie

Het ondergaan van een operatie kan spanningen met zich meebrengen zowel voor- als ook achteraf. Een ontspanning massage is dan een goede manier om juist iets aan deze "stress" te doen. Immers stress heeft altijd een negatieve uitwerking, dus zeker ook op het genezing proces. Maar al te duidelijk valt dit onder de noemer "voorkomen is beter dan genezen."
 

Welke massage is voor mij geschikt


Welke massage voor iemand geschikt is hangt af van een heel aantal factoren. Toch hoeft dat geen belet te zijn om een massage te ondergaan.

Je kunt altijd contact opnemen (liefst telefonisch) en het een en ander doorspreken. Weet dan dat je op voorhand een aantal vragen zal krijgen om zodoende te bepalen welke massage het meest geschikt is. Natuurlijk zijn er altijd wijzigingen mogelijk voor of tijdens de te geven behandeling. Uiteraard binnen het tijdsbestek (duur) van de behandeling.

De vragen waar je op voorhand al over kunt nadenken. Een aantal van deze vragen zullen ook worden genoteerd op het Anamnese formulier dat vertrouwelijk wordt behandeld en enkel dient om je zo goed mogelijk behulpzaam te zijn.

Heb je eerder massage ondergaan (zo ja, welke)?
Heb je last van spierpijn (kramp) of ligt de behandeling meer in het psychische vlak (stress) , om welke klachten gaat het of zijn er juist geen klachten (kan ook, maar komt weinig meer voor).?
Als er klachten zijn, heb je die al lang?
Zijn er lichamelijke beperkingen (ziekten of andere beperkingen)?
Gebruik je medicijnen en zo ja waarvoor?
Is je lichaam getraind (doe je aan sport) en in welke mate (intensief, regelmatig (hoe vaak) of niet)?
Wat zijn je contact gegevens?
Wie is je huisarts?
Bent u onder behandeling van een arts of therapeut
(chiropractor, fysiotherapeut of acupuncturist)
Heeft u last van acute of chronische gezondheidsproblemen?
Gebruikt u medicijnen?
Neemt u medicijnen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden?
Heeft u momenteel veel last van stress?
Heeft u last van hoge of lage bloeddruk?
Zo ja, gebruikt u hiervoor medicijnen?
Heeft u onlangs een infectie ziekte als b.v. griep gehad?
Bent u diabeet?
Gebruikt u als diabeet medicijnen?
Heeft u hartklachten of hartritmestoornissen?
Heeft u een pacemaker?
Heeft u trombose?
Gebruikt u of heeft u onlangs antibiotica gebruikt?
Bent u zwanger of bent u bezig met zwanger worden?
Gebruikt u dagelijks drugs en/of alcohol?
Copyright © 2019- Wellness Asian Beauty - All Rights Reserved